Pripravujeme

Banskobystrický chodecký míting

Medzinárodné preteky v atletickej chôdzi

30.9. 2017, Banská Bystrica, Park pod Pamätníkom SNP

16:00 hod., slávnostné otvorenie